Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

Comitetul Reprezentativ al Părinților

În cadrul Colegiului Tehnic „Dinicu Golescu” funcţionează Comitetul Reprezentativ al Părinţilor – fără personalitate juridică -, format din reprezentanţii comitetelor pe clasă, având un preşedinte ales anual, în Adunarea Generală, prin vot liber exprimat, și doi vicepreşedinţi. Comitetul are o serie de atribuţii conform ROFUIP în vigoare, contribuind la eficientizarea actului educaţional, prin menţinerea relaţiilor dintre școală și familie. Comitetul se întrunește de cel puţin două ori pe an/ oridecâteori e nevoie.

Părinţii se implică în proiectele educaţionale implementate și în activităţile extrașcolare. În ultimii ani s-au derulat o serie de proiecte de tip CIVITAS (10 proiecte în 3 ani), unde, au fost parte din grupul ţintă. De asemenea, în proiecte ale PROEDUS PMB, de exemplu „Școala bucureșteana dezbate”, au participat, pe lângă elevi și profesori, și părinţi. Totodată, școala a iniţiat o serie de proiecte municipale și regionale cu susţinerea Comitetului de părinţi și cu participarea reprezentanţilor acestuia la activităţile finale din proiect. Balul bobocilor este o activitate pe care Comitetul o organizează împreună cu coordonatorul de proiecte educaţionale și cu Consiliul Şcolar al Elevilor.

În altă ordine de idei, Comitetul Reprezentativ al Părinţilor este consultat în ceea ce priveşte oferta educaţională a școlii, astfel încât propunerile de clase să fie conforme cu nevoile de formare ale elevilor și să faciliteze inserţia pe piaţa muncii. Comitetul Reprezentativ al Părinţilor este informat, oridecâteori este nevoie, despre tot ce are legătură cu procesul didactic (examene, metodologii, oferta curriculară).

Anul acesta, reprezentanţii părinţilor pe școală au fost aleşi în data de 11.09.2019 (PV nr. 6161/11.09.2019), rezultatul alegerilor fiind următorul:

  • preşedinte: doamna Ionescu Liliana (clasa a IX-a A)
  • vicepreşedinte: doamna Ion Verona (clasa a X-a D)
  • vicepreşedinte: domnul Athanasiu Dan (clasa a XII-a B)
  • reprezentantul părinţilor în CA: doamna Alexandru Irina (clasa IC dual)
  • reprezentantul părinţilor în CEAC: doamna Toncea Ioana (clasa a IX-a C)
  • reprezentantul în Comisia de prevenire a violenței: domnul Feraru Ciprian (clasa IB prof.)