NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
(pentru afişare pe pagina web sau în cazul colectării datelor prin formulare on-line)

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU, cu sediul social în Bucureşti, Calea Giulești nr. 10  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: resurse umane, gestiune economică-financiară şi administrativă, educaţie şi cultură, evidenţa populaţiei stare civilă, statistică, cercetare ştiinţifică, servicii financiar-bancare, monitorizarea-securitatea persoanelor-spaţilor şi a bunurilor publice sau private, servicii de comunicaţii electronice.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele dumneavoastră personale, acestea urmând să fie folosite în scopuri de selecţie şi plasare a forţei de muncă. Refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor pe care ni le-aţi furnizat.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării lor de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, salariaţii şi instituţilor la care operatorul este subordonat Ministerul Educaţie Nationale, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Administraţia unităţilor de învaţamant Sector 1.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare) şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, aveţi următoarele drepturi privind colectarea şi prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul de informare (art. 12), de acces la date (art. 13), de opoziţie (art. 15), de a vă adresa justiţiei (art. 18).

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU, cu sediul social în Bucureşti, Calea Giulești nr.10 sau la adresa de e-mail contact@colegiuldinicugolescu.ro.

Dacă unele dintre aceste date despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, prin una din modalităţile enumerate mai sus.