Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

Calendarul Activităților Educative

An școlar 2019-2020 – SEMESTRUL al I-lea

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TIPUL DE ACTIVITATE

TERMEN

RESPONSABILI

1.      

Festivitatea de deschidere a anului şcolar

Întâmpinarea bobocilor

9 septembrie

profesori, elevi, părinţi

2.      

Fii si tu voluntar PROEDUS!

Voluntariat

Septembrie – octombrie

consilier educativ

3.      

„Plurilingvism si multiculturalitate”

Ziua europeană a limbilor

26 septembrie

profesorii de limba engleză şi franceză

4.      

„Noaptea Cercetătorilor Europeni -2019″

Participare evenimente Parcul Naţional al Copiilor

27-28 septembrie

profesorii de ştiinţe, diriginţii

5.      

Organizare alegeri CŞE si preselectie concurenţi Balul Bobocilor

Alegeri, preselecție

Septembrie- octombrie

Tătaru Diana

6.      

Bucharest Science Festival

Expoziţii, conferinţe

septembrie

profesorii de ştiinţe, diriginţii

7.      

Alegerea vicepreşedintelui CŞE şi a şefilor de departamente

Alegeri

3-8 octombrie

Tătaru Diana

8.      

Concurs regional „Mişcare şi armonie”, ed. VII (CAER)

Concurs

octombrie

echipa de proiect

9.      

Săptămâna Educaţiei Globale „Lumea mea depinde de noi”

Concursuri, expoziţii, dezbateri

noiembrie

diriginţii

10.   

Proiect ISMB „Implică-te în viaţa ta!”

Concurs, dezbateri

noiembrie

diriginţii

11.   

„Toleranţă şi intoleranţă în Europa”Ziua Internaţională pentru Toleranţă

Prezentări Power Point

16 noiembrie

consilierul psihopedagogic

12.   

Concurs regional „RoboTech”, ed. VI (CAEM)

Concurs

noiembrie

echipa de proiect

13.   

Târgul „GAUDEAMUS – carte şcolară”

Vizită pavilion expoziţional B2 al Complexului Romexpo

20 – 24 noiembrie

diriginţii

14.   

Proiectul Prevenirea abuzurilor si violentelor asupra copiilor si tinerilor

Ziua compasiunii, rele tratamente, violenţă, agresivitate, climat familial

noiembrie

consilier educativ, diriginţii

15.   

Proiect Jandarmeria Română „Sportul cere fani, nu huligani”

Activităţi sportive, prezentări Power Point

noiembrie

consilier educativ, diriginţii

16.   

Concurs regional „ La şcoală e mai bine decât pe stradă”, ed V (CAER)

Concurs- dezbateri

noiembrie

echipa de proiect

17.   

Balul Bobocilor

Dupa-amiază distractivă

noiembrie

consilier educativ, diriginţii, CSE

18.   

„Sfinţi şi sărbători” – Sf. Andrei: patronul școlii Ziua naţională – Noi ne unim cu ţara

Serbare festivă

29 noiembrie

consilier educativ, Minulescu Maria, Sălceanu Simona

19.   

Clubul European

Promovarea    valorilor    europene    prin dezbateri, mese rotunde, expoziţii

permanent

Tătaru Diana

20.   

Proiectul CIADO – Arta contra drog

Vizionări de filme educative, piese de teatru

permanent

diriginţii

21.   

„Site – ul şcolii, oglinda şcolii”

Actualizarea site-ului şcolii și a contului de Facebook

săptămânal

Tănase Claudia, cadre didactice

22.   

„lată vin colindători!”

Serbarea pomului de Crăciun/ Activităţi de voluntariat

decembrie

consilier educativ, diriginţi, CSE

23.   

„Patrula de reciclare”

Colectare deşeuri

permanent

profesorii de geografie

Nota 1: realizarea activităţilor va fi dovedită scriptic sau prin materiale;

Nota 2: se vor face sugestii de teme şi se poate modifica o acţiune/ activitate;

Nota 3: ideile noi de activităţi extraşcolare apărute pe parcursul anului, vor fi menţionate într-o  anexă la prezenta planificare şi, ulterior vor fi dovedite prin materiale, fotografii, etc.;

Nota 4: în urma încheierii de noi parteneriate/ realizării unor noi proiecte educaţionale, se vor introduce în planificare alte activităţi tot printr-o anexă.

Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

Calendarul Activităților Educative

An școlar 2019-2020 – SEMESTRUL al II-lea

Nr. crt. ACTIVITATEA TIPUL DE ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI
1 „Eminescu – veșnic  tânăr” Concurs recitare poezii, corespondență literară, semn de carte handmade 15 ianuarie 2020 profesorii de limba și literatura română
2 Unirea Principatelor Române – 1859 Sesiune de referate, prezentări ppt., dezbateri 23 ianuarie 2020 profesor Sălceanu Simona,

diriginți

3 Activități în cadrul proiectelor municipale/regionale/naționale: „La școală e mai bine decât pe stradă”, „Mișcare și armonie”, „RoboTech”, Un univers într-un atom”, „Educație pentru un mediu curat” Activități culturale, ecologice, de voluntariat, concursuri și simpozioane conform diagramelor Gant echipele de proiect
4 Club European

 Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”

„Cartea – o oglindă magică”

Activități culturale, dezbateri, prezentări ppt., referate 12 februarie 2020 consilier educativ,

diriginți

5 Valentine´s day/Dragobetele Prezentări și concursuri; recitare poezii; datini și mitologie românească februarie 2020 consilier educativ

Consiliul Școlar al Elevilor

6 Săptămâna educației sanitare Sesiuni de informare, dezbateri, mese rotunde martie 2020 profesori diriginți
7 Proiect CIADO – arta contra drog Vizionări filme educative, piese de teatru permanent diriginţii
8 Proiect EPAS (Școală Ambasador a Prlamentului European) sesiuni de informare, dezbateri, prezetări ppt., activități de diseminare permanent echipa de proiect
9 Club European

 Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”

„Și noi suntem Europa!”

Activități culturale, dezbateri, prezentări ppt., referate 2 aprilie consilier educativ,

diriginți

10  Sărbători creștine – Paștele Concurs de colaje, pictură pe sticlă, prezentări ppt., activități tradiționale de Paște, șezătoare aprilie 2020 consilier educativ,

diriginți

11 Lectura – poartă către alte orizonturi”

Proiectul educativ municipal cultural-artistic  

„Cartea- trecut, prezent și viitor”

Concurs creații literare pe tema: „Lectura este unicul mijloc prin care putem aluneca, uneori involuntar, în pielea, vocea sau sufletul altcuiva.” Joyce Carol Oates mai 2020 consilier educativ,

diriginți

12  Patrula de reciclare  Reciclare obiecte electronice și baterii permanent  consilier educativ
13  Ziua porților deschise  Vizita elevilor de gimnaziu  aprilie- mai directori,

Comisia de orientare

14 Concurs municipal de reviste școlare (”Generația nouă”) articole, eseuri, poezii aprilie-mai 2020 colectivul de redacție, Consiliul Școlar al Elevilor
15  „Gaudeamus”  Festivitate absolvire  mai 2020  dirigintii claselor terminale
16 „Violență versus toleranță” Activități de prevenire și combatere a violenței ianuarie-iunie 2020  consilier educativ, diriginții

 

Nota 1: realizarea activităţilor va fi dovedită scriptic sau prin materiale

Nota 2:  vor face sugestii de teme şi se poate modifica o acţiune/ activitate

Nota 3: ideile noi de activităţi extraşcolare apărute pe parcursul anului, vor fi menţionate într-o  anexă la prezenta planificare şi, ulterior, vor fi dovedite prin materiale, fotografii  etc

Nota 4: în urma încheierii de noi parteneriate/ realizării unor noi proiecte educaţionale, se vor introduce în planificare alte activităţi tot printr-o anexă.

Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

Planul Managerial al Activităților Educative

Plan Managerial al Activităților Educative Școlare și Extrașcolare in anul școlar 2019-2020