Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

MIȘCARE ȘI ARMONIE ÎNSUȘIRI ALE MATERIEI VII

Ce propunem prin acest proiect:

 

Promovarea învăţării continue de calitate şi valorificarea acesteia în demersul de implementare  a unui învăţământ  modern şi eficient. Cunoaşterea celor mai noi realizări în domeniile tematicii abordate. Modalităţile variate  de  comunicare  şi abordare interdisciplinară  a  conceptului de mişcare  vor determina  identificarea  posibilităţilor de realizare  a unor colaborări şi parteneriate  valoroase  în vederea  abordării unor proiecte  şi participări  la programe europene.

 

Obiectivele avute în vedere:

 

  • Promovarea  strategiilor  privind asigurarea educaţiei de calitate  în şcoala românească;
  • Conştientizarea  importanţei tuturor disciplinelor de învăţământ  în dezvoltarea  personalităţii elevilor;
  • Promovarea  abordării  interdisciplinare a   conceptelor  ştiinţifice;
  • Încurajarea iniţiativelor  proprii ale elevilor privind participarea la activităţi extraşcolare;
  • Promovarea   altruismului  ca valoare umană esenţială;
  • Încurajarea  elevilor  pentu    dezvoltarea  creativităţii în domeniul  ştiinţei  şi tehnicii  viitorului în armonie  cu  spiritualitatea, cu arta, cu sportul şi  un stil sănătos de viaţă;
  • Promovarea  unor  standarde  de calitate superioară în educaţie  în conformitate cu  cerinţele  Uniunii Europene  şi cu cerinţele  de dezvoltare ale  învăţământului  în viitor.

 

Activitățile proiectului debutează în luna martie 2020, activitatea finală fiind programată în luna octombrie 2020.

Nr. crt.

Obiectiv specific

Activitate

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Responsabili

1.

Dezvoltarea creativităţii, competitivităţii şi a spiritului de echipă pentru a asigura şanse egale de angajare pe piaţa muncii prin realizarea unor proiecte specifice

„Mişcarea în viaţa reală’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipele de proiect din fiecare şcoală implicată

2.

 

 

 

 

 

 

Stimularea aptitudinilor artistice ale elevilor şi cultivarea gustului estetic;

“Armonia în dansurile tradiţionale”

 

 

 

 

 

 

Echipele de proiect din fiecare şcoală implicată

 

3.

 

 

 

 

Abordarea interdisciplinara a conceptului de mişcare prin activităţi care să evidenţieze armonia mişcării;

 

 

„Tehnica şi viaţa ’’

 

 

 

 

 

 

 

Echipa de proiect, cadre didactice organizatoare

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptarea unui comportament sănătos privind mişcarea, ca activitate fizică.

’’Concurs sportiv -Particip, deci câştig’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa de proiect, profesorii de educaţie fizică şi sport, profesorii antrenori

5.

Responsabilizarea tinerilor faţă de mediu şi realizarea unei societăţi durabile.

’’Omul în armonie cu  natura’’

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa de proiect, cadre didactice organizatoare

6.

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de utilizare a resurselor informatice  în realizarea unor unor prezentări pe tematica proiectului.

Concurs tematic- Mişcarea – concept universal

 

 

 

 

 

 

Echipa de proiect, cadrele didactice organizatoare