Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

Viziune Misiune

Pregătiți pentru piața muncii, alături de parteneri puternici!

VIZIUNEA ȘCOLII

Viziunea declarată și asumată pentru orizontul de timp 2018 – 2023  fundamentează strategia colegiului așa cum este prezentată la nivelul planului de acțiune al școlii și cum reiese din analiza diagnistică realizată.

Viziunea prezentată în PAS 2018-2023 prezintă imaginea pe care Colegiul Tehnic ”Dinicu Golescu” dorește să o realizeze. Ea derivă din viziunea nivelului de pregătire al școlii – profesional și dual, liceal și postliceal, din viziunea comunității în care există și se dezvoltă școala.

FORMULAREA MISIUNII

Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti în filiera tehnologică, domeniile Turism și Alimentație, Mecanică, Electronică și Automatizări, filiera vocațională-Instructor sportiv-rugby, și  filiera teoretică-Matematică-Informatică,  capabili de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice, tehnice şi cultural-umaniste valoroase, de a se integra în procesele tehnologice, economice şi social-culturale ale societăţii româneşti şi ale lumii contemporane, cu şanse reale în competiţia pe piaţa muncii şi care să le asigure o educaţie completă, cu avantaje pe termen lung. Principalul nostru obiectiv este acela de a contribui la dezvoltarea economică şi socială a României oferind educaţie şi pregătire profesională de calitate clienţilor noştri (elevi şi societate). Baza succesului Colegiului Tehnic Dinicu Golescu o reprezintă calitatea şi eficienţa serviciilor prestate clienţilor interni şi, drept urmare, prima grijă şi responsabilitate a fiecărui salariat al unităţii, începând cu conducerea acesteia, este calitatea procesului de învăţământ şi a proceselor conexe acestuia, în concordanţă cu principiile Managementului Calităţii Totale. Colegiul Tehnic Dinicu Golescu este o unitate şcolară care satisface în principal nevoia de forţă de muncă specializată a unităţilor cu profil tehnic. Acest obiectiv strategic naţional este deosebit de exigent cu resursa umană. Ne vom asigura că necesităţile şi cerinţele clienţilor noştri sunt definite şi că ele sunt în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă. Standardele de pregătire a forţei de muncă implică un nivel foarte ridicat de tehnicitate, un bagaj mare de cunoştinţe generale şi un comportament social adecvat. Pregătirea elevilor impune o strategie superioară, o conlucrare foarte bună a tuturor factorilor: profesori, directori, beneficiari (agenţi economici sau universităţi) şi nu în ultimul rând, o dotare de excepţie. Centrat pe stabilirea unui echilibru între cererea şi oferta educaţională, parteneriatul dintre şcoală şi agenţii economici are un impact semnificativ, din perspectiva dezvoltării personale şi a inserţiei socio-profesionale a viitorilor absolvenţi.

Misiunea școlii este rațiunea pentru care există școala. Ea are o componentă general valabilă, în concordanță cu tipul colegiului, dar și o componentă care particularizează educația asigurată de școală, în acord cu tradițiile, cu valorile și cultura, cu contextul și viziunea asumată, cu principalele nevoi ale grupurilor de interes, cu dezvoltarea industriei de profil.

       Furnizarea  serviciilor educaţionale de calitate, pentru a forma elevi ce  vor dobândi competenţe şi abilităţi de specialitate, de comunicare, de utilizare a computerului, buni cunoscători al limbajului tehnic şi al unei limbi de circulaţie internaţională, stimularea încrederii în sine, în puterea individului  de a imagina, de a  crea şi de a lucra în echipă, prin asigurarea unei infrastructuri educaţionale adecvate, cu mijloace didactice moderne şi eficiente, în prezenţa unor cadre didactice specializate.

VALORILE ŞCOLII

Profesionalismul, integritatea, cooperarea, respectul, responsabilitatea şi autodisciplina ghidează şi vor ghida întreaga activitate din Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” pentru a deveni recunoscut  în comunitatea din care face parte şi pentru a menţine un mediu educaţional profesionist, care să asigure elevilor săi dobândirea unei pregătiri generale bune, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi profesionale.

          Şcoala oferă locuitorilor comunităţii din care face parte şi tuturor celor interesaţi oportunităţi de educaţie, instruire şi dezvoltare a carierei la standarde înalte.

Valori cheie ale şcolii sunt:

Deschidere- la nou în relaţii interumane către practici europene pentru parteneriat.

Echipă- învăţăm să dezvoltăm în comun experienţe individuale.

Dezvoltare personală- prin formare şi perfecţionare permanentă.

Eficienţă- în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii exprimată prin raportul efort – rezultate; a   da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale.

Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.

Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.

Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii.

Principiile pe care le cultivă Colegiul Tehnic DINICU GOLESCU:

  • Toţi elevii doresc să înveţe şi ei trebuie încurajaţi în acest sens;
  • Dacă unii refuză să o facă, sau întâmpină dificultăţi, ei trebuie ajutaţi să le depăşească şi să nu fie etichetaţi drept „dificili”;
  • Toţi copiii au capacitatea de a învăţa. Obiectivul trebuie să fie cel de îmbunătăţire continuă a performanţelor şi a încrederii lor în forţele proprii, nu cel de cuantificare a eşecurilor;
  • Competiţia este un lucru natural, dar cooperarea este mult mai eficientă în îndeplinirea sarcinilor. Cele două nu sunt ireconciliabile; nu există o metodă „sfântă” de predare. Există loc pentru o multitudine de metode;
  • În clasă, profesorii trebuie să fie mentori, nu doar manageri, supervizori sau instructori.