Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

Consiliul Școlar al Elevilor

În cadrul Colegiului Tehnic „Dinicu Golescu” funcţionează Consiliul Şcolar al Elevilor, având un Birou Executiv format din preşedinte, vicepreşedinte, secretar și reprezentanţii consiliilor elevilor pe clasă. Consiliul Şcolar se subordonează Consiliuliu Municipal/ Consiliului Național al Elevilor și funcţionează după un regulament propriu, în concordanță cu art. 75 din ROFUIP și în concordanță cu Statutul Elevilor, unde, la Capitolul VII, sunt stipulate: modul de organizare, atribuțiile, drepturile.

Biroul Executiv este ales o dată la doi ani, în conformitate cu Metodologia de organizare și desfăşurare a alegerilor din cadrul consiliului elevilor, după un calendar stabililit de CNE.

În acest an şcolar, s-au organizat numai alegeri pentru funcţia de vicepreședinte, întrucât reprezentanta de anul trecut s-a transferat la o altă unitate de învățământ. Elevii au fost anunţaţi despre acest lucru în prima şedinţa a CȘE din data de 11.09.2019 (PV. 6162/ 11.09.2019). Singura elevă care și-a depus dosarul de candidatură a fost eleva Urucu Adriana, din clasa a X-a D. A fost constituită Comisia de organizare a alegerilor Biroului executiv  (PV. 6554/ 25.09.2019), care a validat dosarele și a organizat alegerile. Acestea s-au desfăşurat în data de 3.10. 2019. Au votat 402 elevi. Rezultatele au fost consemnate într-un proces-verbal (PV nr. 6963/3.10.2019).

Astfel, în anul școlar 2019-20120, Bex este format din:

  • preşedinte: Georgescu Andra – clasa a XI a A
  • vicepreşedinte: Urucu Adriana Daniela – clasa a X-a D
  • secretar: Minciu Ştefan – clasa a XI-a A

În CȘE funcţionează și 5 comisii/ departamente. Responsabilii sunt aleşi anual, în Adunarea Generală.

În acest an şcolar, aceasta a avut loc în 8 noiembrie (PV nr 7765/ 08.11.2019) și au fost aleşi următorii:

  • Responsabil Comisia pentru sport și programe de tineret: Neagu Alexandru (IXC)
  • Responsabil Comisia pentru învațământ profesional, tehnic și vocațional: CiobanuAndrei (XB)
  • Avocatul Elevilor: Lungu Ștefania (IXA)
  • Responsabil Comisia pentru cultură, educaţie: Dobre Alexandru (XC)
  • Responsabil Comisia pentru concursuri şcolare: Lungu Ștefania (IXA)

CȘE desemnează anual reprezentanţi în CEAC (Roman Mihaela XB) și în Comisia de prevenire a violenței (Bobe Valentin XIIC).

Reprezentanţii elevilor colaborează permanent cu coordonaturul de proiecte și programe educaţionale în implementarea proiectelor menite să dezvolte abilitaţi și competențe. Toate proiectele iniţiate de acesta sunt discutate cu Bex. De asemenea, activităţile extrașcolare de tipul Balului Bobocilor sunt organizate de către CȘE, în colaborare cu CRP și coordonatorul educativ.