Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

Conducere
Rudnic Mona Aliss

Rudnic Mona Aliss

Director

Răspunde de compartimentele tehnico-administrative, serviciul contabilitate, secretariat, de comisiile cu caracter permanent și alte comisii (cu caracter temporar), relația cu comunitatea locală, cu agenții economici parteneri pentru clasele de învățământ profesional și dual, cu Consiliul Reprezentativ al părinților, reprezentarea școlii în relația cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Ministerul Educației Naționale, promovarea imaginii școlii

Bran Cosmina Valentina

Bran Cosmina Valentina

Director Adjunct

Răspunde de activitățile instructiv-educative, de comisiile metodice, de activitatea coordonatorului de proiecte și programe educative și de promovarea imaginii școlii, gestionarea abaterilor disciplinare elevi și angajați

Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

Consiliul de administratie
Udroiu Vasile

Udroiu Vasile

Membru

Răspunde de activitățile sportive (vocațional și club) și activitatea de cămine și cantină, de activitatea privind situațiile de urgență, prevenirea incendiilor și sănătatea și securitatea muncii
Todea Georgeta

Todea Georgeta

Membru

Răspunde de aria curriculară tehnologii, de instruirea tehnologică și practică
Uşurelu Doina

Uşurelu Doina

Membru

Răspunde de ariile curriculare cu discipline de cultură generală: umaniste și reale
Nae Ofelia

Nae Ofelia

Membru

Răspunde de perfecționarea și formarea continuă și de olimpiade și concursuri școlare
Alexandru Irina

Alexandru Irina

Membru

Reprezentant ales al Consiliului Reprezentativ al Părinților – răspunde de relația școală – părinți
Dinu Manuela

Dinu Manuela

Membru

Reprezentantul Primarului sectorului 1, răspunde de colaborarea școală-Primăria sector 1
Tăsel Silvică Stan

Tăsel Silvică Stan

Membru

Reprezentantul Consiliului local – sector 1, răspunde de colaborarea școală- Consiliului local sector 1
Virgil Mădălin Olteanu

Virgil Mădălin Olteanu

Membru

Reprezentantul Consiliului local – sector 1, răspunde de colaborarea școală – Consiliului local sector 1
Timura Viehmann

Timura Viehmann

Membru

Reprezentant al agentului economic – S.C.TURBOMECANICA S.A, răspunde de relația dintre școală și agentul economic S.C.TURBOMECANICA S.A, privind învățămîntul profesional și dual

Predescu Adela

Predescu Adela

Membru

Reprezentant al agentului economic–hotel RADISSON BLU, răspunde de relația dintre școală și agentul economic RADISSON BLU, privind învățămîntul profesional și dual
Ilie Mihai

Ilie Mihai

Membru

Reprezentant al agentului economic – BRADY AUTO CENTER, răspunde de relația dintre școală și agentul economic BRADY AUTO CENTER, privind învățămîntul profesional și dual

Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

Documente manageriale

Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

Hotărâri consiliul de administrație

CA-Hot. nr.1

04.09.2019

CA-Hot. nr.2

06.09.2019

CA-Hot. nr.3

09.09.2019

CA-Hot. nr.4

18.09.2019

CA-Hot. nr.5

02.10.2019

CA-Hot. nr.6

07.10.2019

CA-Hot. nr.7

17.10.2019

CA-Hot. nr.8

06.11.2019

CA-Hot. nr.9

14.11.2019

CA-Hot. nr.10

29.11.2019

CA-Hot. nr.11

13.12.2019

CA-Hot. nr.12

20.12.2019

CA-Hot. nr.13

30.01.2020

CA-Hot. nr.14

03.02.2020