Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

Organigrama

Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

Conducere
Florea Ileana Mariana

Florea Ileana Mariana

Director

Răspunde de compartimentele tehnico-administrative, serviciul contabilitate, secretariat, de comisiile cu caracter permanent și alte comisii (cu caracter temporar), relația cu comunitatea locală, cu agenții economici parteneri pentru clasele de învățământ profesional și dual, cu Consiliul Reprezentativ al părinților, reprezentarea școlii în relația cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Ministerul Educației Naționale, promovarea imaginii școlii

Geantă Aurelia Iuliana

Geantă Aurelia Iuliana

Director Adjunct

Răspunde de activitățile instructiv-educative, de comisiile metodice, de activitatea coordonatorului de proiecte și programe educative și de promovarea imaginii școlii, gestionarea abaterilor disciplinare elevi și angajați

Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

Documente manageriale, an scolar 2022-2023

Decizie constituire ceac

nr. 295/ 16.09.2022

PAS 2018-2023

Plan operational 2022-2023

Program directori

An școlar 2022-2023

Tematica consilii profesorale

An școlar 2022-2023

Plan managerial 2022-2023

An școlar 2022-2023

Raport calitatea invatamântului

An școlar 2022-2023

Regulament intern

An școlar 2022-2023

Tematica consiliu administratie

An școlar 2022-2023

Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

Consiliul de administratie

Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

PAS 2018-2023

Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

Plan operational

Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

Plan de dezvolatere

Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

Rapoarte si Regulamente

Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

Decizii comisii cu caracter permanent

Toate documentele

CA-Hot. nr.1

04.09.2019

CA-Hot. nr.2

06.09.2019

CA-Hot. nr.3

09.09.2019

CA-Hot. nr.4

18.09.2019

CA-Hot. nr.5

02.10.2019

CA-Hot. nr.6

07.10.2019

CA-Hot. nr.7

17.10.2019

CA-Hot. nr.8

06.11.2019

CA-Hot. nr.9

14.11.2019

CA-Hot. nr.10

29.11.2019

CA-Hot. nr.11

13.12.2019

CA-Hot. nr.12

20.12.2019

CA-Hot. nr.13

30.01.2020

CA-Hot. nr.14

03.02.2020