Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

Organigrama

Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

Conducere
Rudnic Mona Aliss

Rudnic Mona Aliss

Director

Răspunde de compartimentele tehnico-administrative, serviciul contabilitate, secretariat, de comisiile cu caracter permanent și alte comisii (cu caracter temporar), relația cu comunitatea locală, cu agenții economici parteneri pentru clasele de învățământ profesional și dual, cu Consiliul Reprezentativ al părinților, reprezentarea școlii în relația cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Ministerul Educației Naționale, promovarea imaginii școlii

Bran Cosmina Valentina

Bran Cosmina Valentina

Director Adjunct

Răspunde de activitățile instructiv-educative, de comisiile metodice, de activitatea coordonatorului de proiecte și programe educative și de promovarea imaginii școlii, gestionarea abaterilor disciplinare elevi și angajați

Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

Consiliul de administratie

Pentru anul școlar 2020-2021 componența Consiliului de Administratie este :

 1.  Rudnic Mona Aliss – președinte – răspunde de compartimentele tehnico-administrative, serviciul contabilitate, secretariat, de comisiile cu caracter permanent și alte comisii (cu caracter temporar), relația cu comunitatea locală, cu agenții economici parteneri pentru clasele de învățământ profesional și dual, reprezentarea școlii în relația cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Primăria sector 1 și Ministerul Educației și Cercetării, promovarea imaginii școlii;
 2. Bran Cosmina – membru– răspunde de activitățile instructiv-educative, de comisiile metodice, de activitatea coordonatorului de proiecte și programe educative și de promovarea imaginii școlii, gestionarea abaterilor disciplinare elevi și angajați, raspunde de relația cu Consiliul Reprezentativ al părinților, activitatea de cămine și cantină, activitățile sportive (vocațional și club)
 3. Căpălău Maria – membru – răspunde de activitățile instructiv-educative, de activitatea privind situațiile de urgență, prevenirea incendiilor și sănătatea și securitatea muncii;
 4. Petrescu Viorela – membru – răspunde de aria curriculară tehnologii, de instruirea tehnologică și practică ;
 5. Uşurelu Doina – membru – răspunde de ariile curriculare cu discipline de cultură generală: umaniste și reale;
 6. Nae Ofelia – membru – răspunde de perfecționarea și formarea continuă și de olimpiade și concursuri școlare;
 7. Ion Verona– membru, membru al Consiliului Reprezentativ al Părinților – răspunde de relația școală – părinți;
 8. Feraru Ciprian- membru, reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinților – răspunde de relația școală – părinți;
 9. Georgescu Andra- membru, reprezentant al Consiliului Școlar al elevilor răspunde de relația școală – elevi;
 10. Rădulescu Cătălina – membru, reprezentantul primarului sectorului 1: informează corect primarul sectorului 1 despre rezultatele și modul de desfășurare a activităţii în Colegiul Tehnic Dinicu Golescu, informează membrii Consiliului de Administraţie ai Colegiul Tehnic Dinicu Golescu asupra viziunii și intenţiilor primarului sectorului 1 în ceea ce privește proiectul de dezvoltare al școlii, susţine intenţiile de dezvoltare, proiectele aflate în derulare și a proiectului de buget al școlii, în faţa primarului sectorului 1, coordonează executarea activităților și proiectelor administrative din calendarul doamnei primar la nivelul școlii, promovează imaginea școlii .
 11. Buzoianu Ion – membru, reprezentantul Consiliului local – sector 1: informează corect membrii Consiliului Local Sector 1 în ceea ce privește rezultatele și modul de desfășurare a activităţii la Colegiul Colegiul Tehnic Dinicu Golescu, informează membrii Consiliului de Administraţie ai Colegiului Tehnic Dinicu Golescu asupra proiectelor de interes educaţional și de dezvoltare urbană pe care administraţia sectorului 1 le derulează, susţine intenţiile de dezvoltare, a proiectelor aflate în derulare și a proiectului de buget al școlii, în ședinţele Consiliului Local al sectorului 1, participă la proiectele și acţiunile școlii , în calitate de reprezentant al Consiliului Local sector 1, promovează imaginea școlii, se preocupă de atragerea de sponsori pentru realizarea proiectelor administrative din unitate.
 12. Barbu Marian – membru, reprezentantul Consiliului local – sector 1: informează corect membrii Consiliului Local Sector 1 în ceea ce privește rezultatele și modul de desfășurare a activităţii la Colegiul Colegiul Tehnic Dinicu Golescu, informează membrii Consiliului de Administraţie ai Colegiului Tehnic Dinicu Golescu asupra proiectelor de interes educaţional și de dezvoltare urbană pe care administraţia sectorului 1 le derulează, susţine intenţiile de dezvoltare, a proiectelor aflate în derulare și a proiectului de buget al școlii, în ședinţele Consiliului Local al sectorului 1, participă la proiectele și acţiunile școlii , în calitate de reprezentant al Consiliului Local sector 1, promovează imaginea școlii, se preocupă de atragerea de sponsori pentru realizarea proiectelor administrative din unitate.
 13. Ivan Florin– membru, reprezentantul Consiliului local – sector 1: informează corect membrii Consiliului Local Sector 1 în ceea ce privește rezultatele și modul de desfășurare a activităţii la Colegiul Colegiul Tehnic Dinicu Golescu, informează membrii Consiliului de Administraţie ai Colegiului Tehnic Dinicu Golescu asupra proiectelor de interes educaţional și de dezvoltare urbană pe care administraţia sectorului 1 le derulează, susţine intenţiile de dezvoltare, a proiectelor aflate în derulare și a proiectului de buget al școlii, în ședinţele Consiliului Local al sectorului 1, participă la proiectele și acţiunile școlii , în calitate de reprezentant al Consiliului Local sector 1, promovează imaginea școlii, se preocupă de atragerea de sponsori pentru realizarea proiectelor administrative din unitate.

Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

Documente manageriale

Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

Hotărâri consiliul de administrație

CA-Hot. nr.1

04.09.2019

CA-Hot. nr.2

06.09.2019

CA-Hot. nr.3

09.09.2019

CA-Hot. nr.4

18.09.2019

CA-Hot. nr.5

02.10.2019

CA-Hot. nr.6

07.10.2019

CA-Hot. nr.7

17.10.2019

CA-Hot. nr.8

06.11.2019

CA-Hot. nr.9

14.11.2019

CA-Hot. nr.10

29.11.2019

CA-Hot. nr.11

13.12.2019

CA-Hot. nr.12

20.12.2019

CA-Hot. nr.13

30.01.2020

CA-Hot. nr.14

03.02.2020