Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

Comunitate

Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” îşi asumă misiunea de a furniza  ”servicii educaţionale de calitate, pentru a forma elevi ce  vor dobândi competenţe şi abilităţi de specialitate, de comunicare, de utilizare a computerului, buni cunoscători al limbajului tehnic şi al unei limbi de circulaţie internaţională, stimularea încrederii în sine, în puterea individului  de a imagina, de a  crea şi de a lucra în echipă, prin asigurarea unei infrastructuri educaţionale adecvate, cu mijloace didactice moderne şi eficiente, în prezenţa unor cadre didactice specializate”.

PRIMĂRIA SECTORULUI 1 ȘI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 sunt cei doi parteneri care susțin școala în realizarea misiunii sale. Asigurarea unui climat de ordine și liniște, dezvoltarea unor programe ce motivează elevii pentru participare la viața școlară și susținerea cadrelor didactice în demersul de formare continuă/perfecționare sunt exemple care ilustrează colaborarea școlii cu cele două instituții. Succesul acestui parteneriat este bazat pe comunicarea permanentă și constantă între autoritățile locale și reprezentanții școlii și garantează faptul că educația în Colegiul Tehnic Dinicu Golescu răspunde atât cererii sociale cât și nevoilor și aspirațiilor individuale.