Colegiul Tehnic Dinicu Golescu

UN UNIVERS ÎNTR-UN ATOM

”Un univers într-un atom” propune elevilor activități ce urmăresc stimularea interesului pentru înţelegerea fenomenelor fizice, chimice, biochimice şi biologice. Scopul proiectului este de a îmbunătăţi competenţele specifice domeniului stiinţific ale elevilor. Aceștia au nevoie să fie motivaţi pentru a alege meserii din domeniul ştiinţific, să fie atraşi de frumuseţea şi complexitatea tehnologiilor întâlnite în marile firme pe care le vor vizita, să înţeleagă mecanismul competitivităţii pe piaţa muncii.

Grupul ţintă este format din 250 elevi din clasele I-XII ai şcolilor implicate în proiect. Proiectul se derulează în perioada ianuarie-iunie 2020, câte o activitate în fiecare lună:

Nr. crt. Obiectiv specific Activitate Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Responsabili
1.

Crearea unui cadru de motivare şi implicare a elevilor din grupul ţintă în activităţi, dezvoltarea spiritului de cooperare şi de lucru în echipă

 

“Universalitatea modelului atomic’’

 

 

 

 

 

 

 x Echipele de proiect din fiecare școală implicată

2.

 

 

 

 

 

 

Pomovarea valorilor autentice ale ştiinţei şi culturii româneşti şi conştientizarea importanţa artei în optimizarea tuturor activităţilor

 

’’Stiinţa românească în universul culturii europene’’  x Echipele de proiect din fiecare şcoală implicată

 

3.

 

 

 

 

Dezvoltarea  respectului pentru diversitatea formelor de viaţă, responsabilitatea pentru conservarea acestora.

’’Lumea într-un atom’’

 

 x Echipa de proiect, cadre didactice organizatoare

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să promoveze creativitatea, competitivitatea, şansele de angajare şi însuşirea unui mod de viaţă sănătos;

 

’’Universul prin telescop’’  x

 

 

 

 

Echipa de proiect, profesorii de educaţie fizică şi sport, profesorii antrenori

 

5.

Să promoveze creativitatea, competitivitatea, şansele de angajare şi însuşirea unui mod de viaţă sănătos;

 

’’Evoluţia lumii vii pentru o societate durabilă’’

 

 

 x Echipa de proiect, cadre didactice organizatoare
6.

Să încurajeze elevii participanţi pentru creşterea

nivelului de pregătire interdisciplinară, încurajarea dezvoltării unui spirit competitiv pentru integrarea pe piaţa muncii alegând  o carieră în domeniul tehnic.

Concurs tematic

”Atomul în lumea ştiinţei ”

 x Echipa de proiect, cadrele didactice organizatoare